mr. sci. Mujčinović Nermana dipl. psiholog


Nermana Mujčinović je od 2008. godine zaposlena kao psiholog na Odjelu za stacionarni detoks naše ustanove.

Diplomirala je 1999.god., a magistrirala 2005.god. pri Univerzitetu u Sarajevu.2008. god. završila je prvi, a 2010. god, drugi stepen edukacije iz kognitivno-bihejvioralne terapije te položila ispit iz potrebnih znanja i vještina. Od ostalih terapijskih pravaca educirana je iz osnova psihodrame, transakcione analize, mindfulness-based transactional analysis, Light-terapije…

Od 1998. – 1999. god. radila je na projektu psihološke podrše traumatizirane djece pod supervizijom dr. Hanne Wintsch. Od 1999. – 2002.god. volontirala je u U.G. „Lotos“ i radila na dijagnostici i tretmanu djece sa psihološkim teškoćama, te povremeno u Centru za mentalno zdravlje i Zavodu za medicinu rada u Zenici na poslovima dijagnostike, terapije i psiho-socijalne podrške odraslih pacijenata.

Od 2001.- 2012. god. od strane Općine Zenica imenovana je za stalnog člana Komisije za kategorizaciju djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju.

Od 2001.– 2002.god. radila kao profesor psihologije u Općoj gimnaziji u Zenici.

Od 2002.- 2006. god. bila je zaposlena na mjestu psihologa Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona.

Od 2006. god. vodila je projekat Savjetovališta za pitanja braka i porodice pri Centru za socijalni rad Zenica, a zatim tu stalno zaposlena, te angažovana kao sudski vještak.

Od 2010.-2013. god. bila je član općinskog koordinacionog tijela za prevenciju i zaštitu žrtava nasilja u porodici, Zenica.

2013.god. imenovana od strane Federalnog ministarstva zdravstva u ispitnu komisiju za provjeru znanja polaznika edukacije iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci uposlenika Centara za mentalno zdravlje.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Profili ličnosti, sklonost prema samohendikepiranju i percepcija socijalne podrške zavisnika o heroinu kao prediktori istrajnosti u liječenju” odbranila je 09.09.2020. godine pri Univerzitetu u Banja Luci, na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Odsjek Psihologija, iz uže naučne oblasti Klinička psihologija i psihoterapija te time stekla naziv doktora nauka.

Autor je mnogobrojnih naučnih radova, te učesnik mnogih kongresa, kako u zemlji tako i u inostranstvu, seminara i edukacija.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT