Javne nabavke 2020. god.

Plan nabavki za 2020. godinu 04.02.2020. god (PDF)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga obavezne i preventivne dezinfekcije i dezinsekcije – 13.05.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala za 2020. godinu – 13.05.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čistačeg materijala za 2020. godinu – 13.05.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za podjelu metadonske terapije za 2020. godinu 14.05.2020. god (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke usluga dezinfekcije i dezinsekcije 18.05.2020. god (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke usluga dezinfekcije i dezinsekcije 18.05.2020. god (PDF)

Poziv o dostavljanju ponuda javne nabavke usluga pranja vozila i vulkanizerske usluge 28.05.2020. god. (PDF)

Odluku o pokretanju javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika od nezgode iz Aneks II dio B 1.6.2020. god. (PDF)

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke kolektivnog osiguranja radnika iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 1.6.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke materijala za podjelu metadonske terapije za 2020. godinu 02.06.2020. god. (PDF)

Zahtjev za dostavu ponude cijene materijala za podjelu metadonske terapije 02.06.2020. god (PDF)

Izmjena i dopuna poziva za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke usluga pranja vozila i vuklanizerske usluge za potrebe JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 05.06.2020. god (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke materijala za javnu nabavku čistaćeg materijala 12.06.2020. god. (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke potrošnog materijala za podjelu metadonske terapije u 2020. godini 16.06.2020. godine (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga za potrebe JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona 16.06.2020. godine (PDF)

Odluka o odbacivanju ponuda i poništenju postupka nabavke kolektivnog osiguranja radnika 22.06.2020. god. (PDF)

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke kolektivnog osiguranja radnika iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 22.06.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju javne nabavke jednokratnih maski za 2020. godinu 30.06.2020. god. (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja radnika od nezgode 13.07.2020. god. (PDF)

Obavještenje o nabavci – Javna nabavka lijekova 22.07.2020. god. (PDF)

Odlika o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije po pokrenutom postupku javne nabavke lijekova za potrebe JZU Zavod za bolesti ovisnosti ZEDO kantona 30.07.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tehničke zaštite 12.08.2020. god. (PDF)

Poziv za dostavu ponude – usluge protuprovalnog obezbjeđenja – tehničke zaštite 13.08.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke goriva 14.08.2020. god. (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Javna nabavka lijekova 18.08.2020. god. (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke goriva 27.08.2020. god. (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom postupka javne nabavke usluga protuprovalnog obezbjeđenja – tehničke zaštite 27.08.2020. god. (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke sanitetskog materijala LOT-1 21.09.2020. god (PDF)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke medicinske plastike LOT-2 21.09.2020. god. (PDF)

Poziv za dostavu ponude – Javna nabavka sanitetskog materijala i medicinske plastike 25.09.2020. god. (PDF)

Odluka o izmjeni plana nabavki za 2020. godinu 29.09.2020. god. (PDF)

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke osiguranja imovine od provalne krađe i razbojništva, te usluge osiguranja od požara iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 06.10.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga osiguranja iz Aneksa II dio B 06.10.2020. god. (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke medicinske plastike LOT 2 06.10.2020. god. (PDF)

Pojašnjenje tenderske dokumentacije – Javna nabavka osiguranja imovine od provalne krađe i razbojništva te usluge osiguranja od požara 14.10.2020. (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga osiguranja imovine od provalne krađe, razbojništva i požara 21.10.2020. god. (PDF)

Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2020. godinu 12.11.2020. god. (PDF)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga fizičke zaštite za potrebe JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona 12.11.2020. god. (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – javna nabavka usluga fizičke zaštite 24.11.2020. god. (PDF)

Odluka od dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke LOT 1 – Test trakice na 10 parametara i LOT 2 Test trakice na prisustvo tramala u urinu 24.11.2020. god (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke računara u 2020. godini 30.11.2020. godine (PDF)

Odluka o prihvatanju ponude MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo 29.12.2020. godine

Odluka o prihvatanju ponude DOMOD d.o.o. Sarajevo 29.12.2020. godine

Odluka o prihvatanju ponude OMEGA d.o.o. Živinice 22.12.2020. god

Odluka o prihvatanju ponude Sport vision d.o.o. Bijeljina 24.12.2020. god

Odluka o prihvatanju ponude Pero d.o.o. Zenica 25.12.2020. god

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT