Mirnes Telalović – odbrane doktorske disertacije


U petak 23.10.2015.godine mr.sc. Mirnes Telalović je uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Savremeni teorijski pristupi prestupničkom ponašanju kod djece i mladih. Komisija je bila vrlo reprezentativni i činili su je: prof.dr. Jusuf Žiga, predsjednik, prof.dr. Suada Buljubašić, član komisije i mentorica, te doc.dr. Sanela Šadić, član. Odbrana je upriličena na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ponosni smo da u našem kolektivu imamo takve članove i takve istraživače. Želimo da rad ubrzo ugleda svjetost dana u formi knjige. Kolegi čestitamo i želimo uspješan rad. Kolektiv Zavoda.

Nastavak prevencije ovisnosti u školama


U prošloj sedmici posjetili smo jednu srednju školu u Maglaju i dvije osnovne škole u Visokom i Kaknju. U ovim školama održane su edukacije za učenike u cilju, već spomenute, prevencije ovisnosti među učenicima.

Nova kampanja: Ovisnost se liječi!


Mi nastavljamo sa radom. Nova kampanja: Ovisnost se liječi! Nakon dizajna i štampe plakati su postavljeni na lokalitetima Vjetrenice, Buhine kuće i Busovače. Nastavak slijedi!

Aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv droga


Kao što smo već najavili JZU Zavod za bolesti ovisnosti počeo je sa aktivnostima povodom obilježavanja 26.06. Međunarodnog dana borbe protiv droga. Tom prilikom danas su podijeljeni promotivni materijali Zavoda i baloni u Usori, Tešnju i Doboj Jugu.

IV simpozijum o bolestima zavisnosti Banja Luka (FOTO)


IV simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem Banja Luka održan je 10. i 11. 6.2015. god. Učešće u ovom simpoziju su uzeli eminentni profesori i i doktori među kojima su:
prof. dr Nastasić, prof. dr Sedmak, dr Simonović, dr Andrej Kastelić i mnogi drugi. U okviru simpozija organizovani su i okrugli sto, panel diskusije i razmjena iskustava u tretmanu ovisnosti,  a predavači su bili dr Softić, dr Petrušić, dr Zivlak-Radulović i dr Ibrahimagić.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT