Detoks odjeljenje

Vanjski izgled Detoks odjela

Detoks odjeljenje je dio JZU Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do Kantona Zenica na kome se tretiraju pacijenti zbog sljedećih oboljenja:

 • Ovisnost o opijatima
 • Ovisnost o alkoholu
 • Ovisnost o kanabinoidima
 • Ovisnost o sedativima i hipnotiicma
 • Ovisnost o stimulansima
 • Ovisnost o više psihoaktivnih supstanci(Politoksikomanija)
 • Tretman komplikacija bolesti ovisnosti
 • Stabilizacija stanja somatskog i duševnog zdravlja ovisnika o PAS

Prijem na detoks vrši se radnim danima u dogovorenom terminu na osnovu preporuke ljekara ambulante. U slučajevima naročite hitnosti mogu se zaobići ove procedure.

Postoji nekoliko načina dolaska na detoks:

 • Dobrovoljno liječenje po preporuci ljekara ambulante Zavoda. Za zdravstvene osiguranike van Ze-Do Kantona neophodno je pribaviti saglasnost za vankantonalni stacionarni tretman od nadležne ljekarske komisije/liječničkog povjerenstva
 • Obavezno liječenje po odluci nadležne sudske instance koja je izrekla sudsku mjeru obaveznog liječenja od alkoholizma/ovisnosti.
 • Komercijalni pacijenti iz zemlje i inostranstva.

Vidovi tretmana koji se primjenjuju na odjeljenju detoks su:

 • Tretman punim opijatnim agonistima (metadon)
 • Tretman pracijalnim opijatnim agonistima (buprenorfin/Naloxon)
 • Tretman opijatnim blokatorima
 • Psihofarmakoterapiju neopijatnih ovisnosti i osnovne psihopatologije u podlozi ovisnosti.
 • Individualnu i grupnu psihoterapiju po programu ustanove
 • Individualnu i grupnu socioterapiju,trening socijalnih vještina,socijalnu rehabilitaciju
 • Okupacionu terapiju (muzikoterapija, art terapija, radna terapija) i terapija učenja po modelu.

Trajanje liječenja na detoksu je različito i ovisi od dijagnoze, prisustva ili odsustva komplikacija osnovne bolesti i sl. Prosječno trajanje liječenja je oko 30 dana i podjeljeno je u dvije faze. Prva ili detoksifikaciona faza podrazumjeva čišćenje organizma od ilegalnih psihoaktivnih supstanci. Druga faza ili faza stabilizacije podrazumjeva pripremu za nastavak neovisničkog života u lokalnoj zajednici.

Za pacijente za koje postoji indikacija i koji žele nastavak sociorehabilitacionog tretmana u terapijskim zajednicama (komunama) omogućen je kontakt sa TZ preko posjeta uposlenika ovih institucija koji prezentiraju modaliteta rada i terapijski proces u komunama.

Prilikom prijema na Detoks potpisuje se informirani pristanak i terapijski ugovor kojimse regulišu prava i obaveze između terapijskog tima i korisnika usluga. Cjelokupan rada na detoksu se bazira na principima socijalne psihijatrije i terapijske zajednice kojima se u frendly atmosferi utiče na razvoj pozitivnih osobina ličnosti.

Postoje 3 načina otpusta sa detoks odjeljenja:

 • Regularan otpust kada su po ocjeni stručnog postignuti svi zacrtaani terapijski ciljevi.
 • Otpust na vlastiti zahtjev pacijenta
 • Otpust zbog teških kršenja odredbi terapijskog ugovora.

Terapijski proces na detoxu je personaliziran tj.prilagođen svakom pacijentu ponaosob.

Ukoliko je pacijent od ranije koristi neke lijekove ili je koristio druge terapijske modalitete uključujući tu i opijatnu supstitucionu terapiju to ne predstavlja prepreku i kontraindikaciju za prijem na detoks.

Stručni tim detoksa ima bogato dvanaestogodišnje iskustvo u tretmanu svih ovisnosti te model rada i terapijske rezultate koji su prepoznati u bližem i daljem geografskom okruženju.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT