Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2015. godinu.

Obavještenje o nabavci lijekova

Usluge sistematskog pregleda za zaposlenike Zavoda za bolesti ovisnosti

Odluka za dodjeljivanje ugovora za usluge sistematskog pregleda za zaposlenike Zavoda za bolesti ovisnosti

Privremeni plan javnih nabavki za 2016. godinu u skladu sa odlukom o privremenom finansiranju za period od 01.01. do 31.03.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku dijagnostičkog medicinskog materijala

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke 08.03.2016.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računara.

Odluka o dodjeli ugovora – javna nabavka računara. 14.04.2016.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke službenog vozila 26.04.2016.

Odluka o dodjeli ugovora 16.05.2016.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke čistaćeg materijala 19.05.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke čistaćeg materijala 08.06.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke kancelarijskog materijala 08.06.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora za usluge kolektivnog osiguranja radnika od nezgode 20.06.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora za pretplatničke usluge na novine, dnevnu štampu i stručne časopise 16.06.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora za postupak javne nabavke računarske opreme 15.05.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora 15.08.2016.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke materijala za ugradnju kamere 15.08.2016.

Poziv za javnu nabavku usluga fizičke zaštite ljudi i imovine za potrebe JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona 28.10.2016.

Izmjena poziva za javnu nabavku usluge fizičke zaštite ljudi i imovine od dana 07.11.2016. godine

Plan javnih nabavki za 2017. godinu.

Odluka o dodjeli usluga fizičke zaštite ljudi i imovine

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2017. godinu 13.02.2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu 13.02.2017. (PDF).

Odluka o dodjeli usluga fizičke zaštite ljudi i imovine – 08.11.2017.
(PDF).

Plan javnih nabavki za 2018. godinu.

Plan nabavki za 2018. godinu – 26.01.2018.
(PDF).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke kancelarijskog materijala i tonera za 2018. godinu – 25.05.2018.
(JPEG).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke čistaćeg materijala – 05.06.2018.
(JPEG).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke materijala za metadonsku terapiju – 05.06.2018.
(JPEG).

Odluka o izmjeni i dopunu plana nabavki za 2018. godinu – 13.06.2018.
(JPEG).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 16.7.2018. godine.
(PDF).

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke goriva i maziva 06.08.2018. godine (PDF).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku lijekova 10.08.2018. godine (PDF).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičke zaštite ljudi i imovine 12.11.2018. godine. (PDF).

Plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Plan nabavki za 2019. godinu (PDF).

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za 2018. godinu – JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona  19.03.2019. godine (PDF)

Odluka o poništenju postupka nabavke čistačeg materijala 05.06.2019. godine (JPEG)

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke kolektivnog osiguranja radnika iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 11.06.2019. godine (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora – javna nabavka čistaćeg materijala 21.06.2019. godine (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge kolektivnog osiguranja radnika od nezgode 26.06.2019. godine (PDF)

Obavještenje – Javna nabavka goriva, tečnosti, maziva i autokozmetike 17.07.2019. godine (PDF)

Obavještenje – Odluka o izmjeni tenderske dokumentacije po pokrenutom postupku javne nabavke goriva, tečnosti, maziva i autokozmetike 25.07.2019. godine (PDF)

Obavještenje – Javna nabavka lijekova za potrebe Javne zdravtvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona 25.07.2019. godine (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku tečnih pogonskih goriva, tečnosti, maziva i autokozmetike 07.08.2019. godine (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku lijekova 16.08.2019. godine (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku lijekova 19.08.2019. godine (PDF)

Prodaja rabljenog službenog vozila u vlasništvu JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona 02.09.2019. godine (PDF)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku službenog automobila 06.09.2019. godine (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke usluga protivprovalnog obezbjeđenja – tehničke zaštite 06.09.2019. godine

Odluka o dodjeli ugovora povodom javne nabavke sanitetskog materijala i medicinske plastike 10.09.2019. god (PDF)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanitetskog materijala LOT-1 10.09.2019. godine (PDF)

POZIV za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke osiguranja imovine od provalne krađe i razbojništva, te usluga osiguranja od požara iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 16.09.2019. godine (PDF)

Izmjena i dopuna poziva za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke osiguranja imovine od provalne krađe i razbojništva, te usluga osiguranja od požara iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 20.09.2019. godine (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke sanitetskog materijala – LOT 1 01.10.2019. godine (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke osiguranja imovine od provalne krađe i razbojništva, te usluga osiguranja od požara iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama 07.10.2019. godine (PDF)

Obavještenje o nabavci – Javna nabavka usluga fizičke zaštite ljudi i imovine u Zavodu za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona 22.10.2019. godine (PDF)

Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavki za 2019. godinu 01.11.2019. godine (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke EKG aparata 05.11.2019. god (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke kancelarijskih stolica 05.11.2019. god (PDF)

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke video kamera i ugradnje istih 05.11.2019. god (PDF)

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT