Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2015. godinu.

Obavještenje o nabavci lijekova

Usluge sistematskog pregleda za zaposlenike Zavoda za bolesti ovisnosti

Odluka za dodjeljivanje ugovora za usluge sistematskog pregleda za zaposlenike Zavoda za bolesti ovisnosti

Privremeni plan javnih nabavki za 2016. godinu u skladu sa odlukom o privremenom finansiranju za period od 01.01. do 31.03.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku dijagnostičkog medicinskog materijala

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke 08.03.2016.

Plan javnih nabavki za 2016. godinu.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računara.

Odluka o dodjeli ugovora – javna nabavka računara. 14.04.2016.

Odluka o obustavi postupka javne nabavke službenog vozila 26.04.2016.

Odluka o dodjeli ugovora 16.05.2016.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke čistaćeg materijala 19.05.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke čistaćeg materijala 08.06.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke kancelarijskog materijala 08.06.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora za usluge kolektivnog osiguranja radnika od nezgode 20.06.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora za pretplatničke usluge na novine, dnevnu štampu i stručne časopise 16.06.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora za postupak javne nabavke računarske opreme 15.05.2016 (PDF).

Odluka o dodjeli ugovora 15.08.2016.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke materijala za ugradnju kamere 15.08.2016.

Poziv za javnu nabavku usluga fizičke zaštite ljudi i imovine za potrebe JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona 28.10.2016.

Izmjena poziva za javnu nabavku usluge fizičke zaštite ljudi i imovine od dana 07.11.2016. godine

Odluka o dodjeli usluga fizičke zaštite ljudi i imovine

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2017. godinu 13.02.2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu 13.02.2017. (PDF).

Odluka o dodjeli usluga fizičke zaštite ljudi i imovine – 08.11.2017.
(PDF).

Plan nabavki za 2018. godinu – 26.01.2018.
(PDF).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke kancelarijskog materijala i tonera za 2018. godinu – 25.05.2018.
(JPEG).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke čistaćeg materijala – 05.06.2018.
(JPEG).

Odluka o dodjeli ugovora javne nabavke materijala za metadonsku terapiju – 05.06.2018.
(JPEG).

Odluka o izmjeni i dopunu plana nabavki za 2018. godinu – 13.06.2018.
(JPEG).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 16.7.2018. godine.
(PDF).

Odluka o dodjeli ugovora povodom pokrenutog postupka javne nabavke goriva i maziva 06.08.2018. godine (PDF).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku lijekova 10.08.2018. godine (PDF).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičke zaštite ljudi i imovine 12.11.2018. godine. (PDF).

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2015 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.
Design by INPUT