Bihevioralne ovisnosti

Pod terminom„bihevioralne ovisnosti“ili „nehemijske ovisnosto spadaju brojne kompulzivne aktivnosti koje ne zahtevaju prisustvo supstance, a koje su po prirodi adiktivne. Kod osoba koje ispoljavaju simptome biheviralne ovisnosti javlja se prisila , kompulzija da se određena aktivnost (npr. kockanje ili upotreba facebooka) stalno ponavlja, uprkos brojnim negativnim posljedicama na zdravstvenom, porodičnom, profesionalnom i društvenom planu. Prva grupa faktora rizika su biološki (genetski i neurobiološki). U drugu grupu spadaju socio- psihološki (porodična istorija, prenatalni uticaji, temperament i rano, perzistentno ispoljavanje bihevioralnih i emocionalnih problema, interpersonalni uticaji koji uključuju porodicu, školu i vršnjake, stavovi koji favorizuju adiktivna ponašanja, zloupotreba psihoaktivnih supstanci od strane roditelja, nisko samopoštovanje, juvenilna delinkvencija, nerazvijene socijalne vještine, hronični stres).

Javna zdravstvena ustanova Zavod za bolesti ovisnosti početkom 2020. godine formirao je Odjeljenje za bihevioralne ovisnosti, a akcenat je na ovisnosti o kocki. Plan rada odjeljenja bazira se na primarnoj prevenciji ovisnosti o kocki kroz edukacije u školama, nevladinim organizacijama, sportskim klubovima, zdravstvenim ustanovama. Prevencija ovisnosti podrazumijeva provođenje aktivnosti koje podstiču lične, kao i resurse društvenog i institucionalnog okruženja. Prevencija ovisnosti je fokusirana na dva cilja: unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti.

Sekundarna prevencija odnosi se na rad i tretman sa pacijentima koji imaju problem sa ovisnosti o kocki kao i njihovim porodicama. Tretman obuhvata individualni i grupni rad sa ovisnicima i njihovim porodicama. Osnovno je zaustaviti impuls i uspostaviti mehanizme za kontrolu impulsa. Kroz analizu ličnosti, porodičnih odnosa, dolazi se do suštine problema i načina na koji se on može riješiti.

Na ovisnost o kockanju možemo sumnjati kada osoba:

  1. većinu vremena provodi zaokupljena kockanjem bilo da kocka ili prepričava događaje vezano za kockanje, planira kako doći do novca, mašta o uspjehu,
  2. zanemaruje sve ostale oblika zadovoljstva,
  3. treba sve veće i veće uloge da bi postigla isti stupanj uzbuđenja i zadovoljstva,
  4. opetovano ulaže napore da prestane kockati, ali bez uspjeha,
  5. pri pokušaju prestanka osjeća nemir, razdražljivost, loše raspoloženje, nesanicu
  6. počinje posuđivati novac, a zatim činiti nezakonita djela poput pronevjere, krivotvorenja i slično,
  7. nastavlja takovo ponašanje uprkos štetnim posljedicama.

Kao i kod drugih ovisnosti ovisnici o kockanju dugo ne priznaju da imaju bilo kakav problem i ne prihvaćaju pomoć.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT