Stručno vijeće

Direktor
jasmin akreditacija nov 12
Primarijus mr. sc. Amir Čustović neurolog, neuropsihijatarNačelnik Službe za ambulantni i stacionarni tretman
Šef Odjeljenja za stacionarni tretman Detoks

jasmin akreditacija nov 12
Prim. dr. med. Samir Kasper, spec. neuropsihijatar


Šef Odjeljenja za ambulantni tretman

jasmin akreditacija nov 12
Mr. sc. med. dr. Hassan Awad, spec. neuropsihijatarDr. med Suad Bašić


Šef odjeljenja za prevenciju i savjetovanje

jasmin akreditacija nov 12
Mr. sc. Sedin Habibović, dipl. psiholog


Šef odjeljenja za rehabilitaciju i resocijalizaciju

jasmin akreditacija nov 12
Dr. sc. Mirnes Telalović,Socijelni radnik Eduard Ubiparip


Glavna medicinska sestra Zavoda

jasmin akreditacija nov 12
Sanela Hamzić, viša medicinska sestra


JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT