Prevencija

Odjeljenje za prevenciju i savjetovanje je usmjereno najvećim dijelom ka univerzalnoj prevenciji. Svoje preventivne aktivnosti provodi na osnovu dokumenata propisanih od strane nadležnih ustanova, a to su:

 1. Državna strategija nadzora nad opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za period 2018-2023,
 2. Strategija omladinske politke na području Zeničko-dobojskog kantona 2018.-2022.

U skladu sa Državnom strategijom ciljevi mjera prevencije su:

 • Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva;
 • Sprječavanje i smanjivanje zloupotrebe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, posebno među djecom i mladima, u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja stanovništva;
 • Smanjivanje razmjere problema zloupotrebe opojnih droga i ovisnosti u društvu, kao i vezanih zdravstvenih i socijalnih rizika nastalih zloupotrebom opojnih droga; 
 • Unaprjeđenje, izgradnja i umrežavanje sistema za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i borba protiv ovisnosti na kantonalnom i lokalnom nivou.

Odjeljenje za prevenciju i savjetovanje provodi slijedeće mjere:

 • Istraživanja sa ciljem praćenja trendova upotrebe PAS-a,
 • Edukacija učenika,
 • Edukacija roditelja,
 • Edukacija edukatora,
 • Mjere ka općoj populaciji,
 • Izrada preventivnih materijala,
 • Koordinacija aktivnosti,
 • Rad na izgradnji mreže za prevenciju ovisnosti,
 • Saradnja sa vladinim i nevladinim sektorom,
 • Izrada specifičnih mjera prevencije.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT