O Boračkom jezeru


JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Savezom izviđača Grada Zenica je od 07.07.2021. godine započeo realizaciju projekta prevencije medicinskih i bihevioralnih ovisnosti. U okviru ovog projekta, stručna lica Zavoda će u sedam smjena, svim učesnicima Izviđačkog ljeta na Boračkom jezeru, održati predavanja na temu prevencije ovisnosti i rizičnih oblika ponašanja. Zahvaljujemo se Savezu i učesnicima kampa na dosadašnjoj višegodišnjoj saradnji i predivnom druženju.

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga


26. juni se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga. Svake godine Zavod za bolesti ovisnosti ZDK ovaj važan datum obilježi nizom aktivnosti kao što su edukacije mladih, razgovori s građanima širom Ze-do kantona, te podjela promotivnog i edukativnog materijala.

Aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti (26.06.)


U okviru aktivnosti koje se provode povodom Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti (26.6.), članovi tima Odjeljenja za prevenciju i savjetovanje jučer su posjetili općine Doboj jug, Tešanj, Žepče i Maglaj i tom prilikom razgovarali s građanima, te podijelili promotivni i edukativni materijal. Iste aktivnosti se nastavljaju tokom cijele tekuće sedmice i to po sljedećem rasporedu:

Bihevioralne ovisnosti


Za razliku od bolesti ovisnosti koje su vezane za unošenje u organizam neke supstance koja nas vremenom učini bolesnima, kako to rade alkohol i droge, postoje i ovisnosti koje se pokazuju kroz ponašanje i njih zovemo bihevioralne ili ponašajne ovisnosti.

Predavanje iz oblasti rada JZU Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK


Uposlenica JZU Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK, mr.Babić Emina dipl.soc.pedagog, održala je dvosatno predavanje iz oblasti  rada i djelovanja naše zdravstvene institucije, studentima IV godine Studija socijalne pedagogije i duhovne skrbi, Univerziteta u Bihaću. Predavanje se ponajviše odnosilo na kompletan tretman ovisnika, obzirom da i studenti trenutno slušaju predavanja iz istoimenog predmeta. Studentima je iskustvo iz oblasti našeg širokog zdravstvenog i psihosocijalnog djelovanja, svakako bilo od koristi. Veliko hvala kolegama iz Bihaća na ukazanom povjerenju!

Upustvo za autore


JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona

Bilten JZU Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona ima namjeru da objavljuje stručne i naučne radove iz medicinskih, društvenih i humanističkih nauka. Bilten je katalogiziran na Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu.

Edukacija mladih edukatora Mješovite srednje škole Zenica


Odjeljenje za prevenciju i savjetovanje Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK danas (10.3.2021.) je počelo sa realizacijom projekta Edukacija mladih edukatora Mješovite srednje škole Zenica na temu  Upotreba interneta, društvenih mreža i online igrica. Cilj projekta je educiranje mladih o opasnostima prekomjerne upotrebe interneta, društvenih mreža i video igrica, te njihovo osnaživanje i osposobljavanje da stečena znanja prenesu svojim vršnjacima. Zbog epidemiološke situacije, edukacije se odvijaju online, putem Zoom aplikacije.

ALKOHOLIZAM-BOLEST CIJELE PORODICE


Alkoholizam predstavlja psihički poremećaj koji mijenja način na koji mozak funkcioniše i dovodi do niza patoloških procesa. Poriv koji se javlja kod konzumenata za hroničnom pretjeranom konzumacijom alkohola dovodi do povećane tolerancije, te pojave apstinencijskih simptoma što udruženo vodi ka ovisnosti o alkoholu.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT