Nastavlja se edukacija o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci


photo (1)

Nastavlja se edukacija iz oblasti zloupotrebe psihoaktivih supstanci

U Zavodu je održana još jedna edukacija psihologinje Vildane Zrnanović iz Banovića. Ovo su edukacije koje Zavod kotinuirano vrši, već skoro dvije godine, sa članovima timova Centara za mentalno zdravlja.

Edukacija nastavnika u Varešu


edukacija_vares_01

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko- dobojskog kantona“ pored aktivnosti tretmana i rehabilitacije ovisnika aktivno radi i na prevenciji ovisnika. Jedna od aktivnosti unutar Odjeljenja za prevenciju jeste i edukacija nastavnika. Edukacija je do sada odrađena u Općini Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Tešanj, Usora, Doboj Jug, Maglaj, Zavidovići i Žepče.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2015 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.
Design by INPUT