Sudske mjere obaveznog liječenja od ovisnosti

Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju provodi sudske zaštitne i sigurnosne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti koje izriču nadležni općinski sudovi.

Zakonski propisi

 • Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH  („Sl. novine FBiH“, 20/13);
 • Krivični zakon FBiH („Sl. novine FBiH“, 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17);
 • Zakon o izvršenju krivičnih sankcija FBiH („Sl. novine FBiH“, 44/98, 42/99, 12/09);
 • Pravilnik o načinu i mjestu provodbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti počinitelja nasilja u porodici („Sl. novine FBiH“, 99/15);

AMBULANTA ZAVODA

Prijem osoba kojima su izrečene sudske mjere obaveznog liječenja od ovisnosti:

 • Osobe kojima je izrečena zaštitna ili sigurnosna mjera obaveznog liječenja od ovisnosti ambulantno/stacionarno javljaju se dobrovoljno ili na osnovu uputnog akta od strane nadležnog suda u ambulantu Zavoda, na adresi: Dr. Abdulaziza Aska Borića, 28 Zenica.
 • Sa sobom su obavezni ponijeti rješenje/presudu o izrečenoj sudskoj mjeri obaveznog liječenja od ovisnosti od nadležnog suda i ličnu kartu.
 • Osobama kojima su izrečene zaštitne ili sigurnosne mjera obaveznog liječenja od ovisnosti dužne su učestvovati u izvršenju mjera.

Kontakt ambulanta Zavoda: 032/244-544

DETOX

Prijem osoba kojima su izrečene sudske mjere obaveznog liječenja od ovisnosti:

 • Osobe kojima je izrečena zaštitna ili sigurnosna mjera obaveznog liječenja od ovisnosti STACIONARNO javljaju se dobrovoljno ili na osnovu uputnog akta od strane nadležnog suda u ambulantu Zavoda, na adresi: Dr. Abdulaziza Aska Borića, 28 Zenica.
 • Sa sobom su obavezni ponijeti Rješenje/Presudu o izrečenoj sudskoj mjeri obaveznog liječenja od ovisnosti od nadležnog suda i ličnu kartu.
 • Nakon obavljenog dijagnostičkog pregleda u ambulanti Zavoda i shodno zdravstvenom stanju pacijenta i raspoloživim kapacitetima, planira se prijem na Odjeljenje za stacionarni tretman Zavoda- Detox. Odjeljenje za stacionarni tretman je smješteno u krugu Kantonalne bolnice Zenica.
 • Osobama kojima su izrečene zaštitne ili sigurnosne mjera obaveznog liječenja od ovisnosti dužne su učestvovati u izvršenju mjera.

Kontakt ambulanta Zavoda: 032/244-544

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT