Rad u hospitalnim uslovima Stacionarni odjel -Detox


U trenutcima kada se cjelukupni zdravstveni sistem u BiH ali i svijetu, prilagodio specifičnim i zahtjevnim uslovima rada, tako se i rad u JZU “Zavod za bolesti ovisnosti” ZDK prilagodio novonastaloj situaciji, vezanoj za pandemiju virusa “SARS COVID 19”. Posebno je prilagođen rad i u ambulantnim i hospitalnim uslovima. Trenutno vršimo posebne pripreme za prijem novih pacijenata na liječenje u hospitalnim uslovima, a sve u skladu sa zvaničnim protokolom i uputama Kriznog štaba Federacije BiH i ZDK.

Briga o našim pacijentima nastavila se, prilagođeno, zbog zaštite pacijenata ali i zdravstvenih radnika. Pružamo i kontinuiranu psihosocijalnu/pedagošku podršku i razgovore putem telefona, dostupnih društvenih i internet mreža zdravstvenih saradnika. Intenzivno se komunicira sa pacijentima i saradnicima u liječenju. Treba napomenuti da su naši pacijenti vrlo osjetljiva kategorija društva, etiologija njihove bolesti je vrlo složena, često stigmatizirana te im je podrška zdravstvenog sektora jako potrebna. Nastavili smo raditi i različite oblike edukacije, svako iz svojih užih stručnih oblasti, putem novih i inovativnih internet aplikacija. Jedna od njih je i Zoom Meeting.

Naime, održana su dva edukativna predavanja i predstavljanje rada naše ustanove studentima završne godine studija “Socijalne pedagogije i duhovne skrbi” Univerziteta u Bihaću. Predavanja su održana tokom dvije protekle sedmice. Jedno predavanje održano je uz podršku profesora Islamskog fakulteta UNZE Zenica.
Bila je ovo izvrsna prilika da studente, buduće profesionalce iz oblasti pomagačke profesije, upoznamo sa radom naše ustanove i da im približimo kompletan tretman koji mi pružamo našim pacijentima. Osim predstavljanja načina tretmana na jednom predavanju, na drugom je predstavljen metodološki okvir rada na različitim istraživačkim projektima i radovima, koje naši uposlenici vrijedno rade. Naime, stručna i naučna istraživanja su također bitan segment rada JZU “Zavoda za bolesti ovisnosti” ZDK. Na taj način dolazimo do novih spoznaja i parametara ponašanja i djelovanja naših pacijenata u društvu.
Time nastavljamo kontinuitet rada sa zdravstvenim i obrazovnim ustanovama širom Bosne i Hercegovine.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT