mr. sci Habibović Sedin dipl. psiholog, psihoterapeut


Sedin Habibović (1973), magistar psiholoških nauka, psihoterapeut i istraživač. Zaposlen u JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona kao šef Odjeljenja za prevenciju i savjetovanje. Licencirani je EMDR praktičar, terapeut Sistemskih konstelacija, Učitelj je programa Mindfulness, praktičar Transakcione analize te praktičar još nekoliko terapijskih metoda i tehnika. Trenutno radi na izradi doktorske disertacije Empirijska provjera efekata EMDR-a u procesu bolničkog tretmana opijatskih ovisnika. Koautor je nekoliko knjiga: univerzitetske monografije Zloupotreba psihoaktivnih supstanci (2017, Univerzitet u Zenici), knjige Obilježja kulture mladih-istraživanja i osvrti (2018, Centar za napredne studije), zatim The Rulers of “No Man’s Land”– Study of cultural contact and social impact of the United World College in Mostar (2018, Dobra knjiga), Studija kulturalnog kontakta i socijalnog utjecaja (2017, Dobra knjiga) te Impact Study UWC Mostar (2017, UWC Mostar). Koator je nekoliko priručnika, a među njima i Seksualno obrazovanja i prevencija HIV/AIDS.a – Priručnik za nastavnike u osnovnim školama (2008, Naša djeca). Objavio je veći broj stručnih i naučnih radova iz oblasti psihologije, kako u domaćim tako i u međunarodnim časopisima. Uključen je u recenziju radova u tri naučna časopisa, a urednik je stručnog časopisa iz oblasti ovisnosti Bilten od 2005.godine. Član je više stručnih udruženja iz oblasti psihologije i psihoterapije, a učestovavo je i u organizaciji nekoliko konferencija i kongresa sa međunarodnim učešćem.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT