Realizovane aktivnosti povodom međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama 26.06.2020.godine


Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona obilježava od 2007.godine.

UN je Rezolucijom 42/112 od 7.decembra 1987.godine na Generalnoj skupštini odlučio proglasiti 26.juni kao Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine. Ovim činom namjera UN-a je pružiti podršku u jačanju djelovanja I saradnje u postizanju cilja međunarodnog društva bez zlupotrebe droga.

Ovogodišnji moto i usmjerenje UNODC-a (United Nations Office on Drugs and Crime) je Bolje znanje za bolju njegu. Znanje je najbolja prevencija. Mladi koji znaju efekte djelovanja drogra lakše će reći ne ulasku u fazu eksperimentisanja ili će brže napustiti tu fazu i vratiti se životu. Stoga su preventivne aktivnosti Zavoda najvećim dijelom usmjerena ka edukaciji mladih, roditelja, nastavnika, ljekara, policije, vjerskih lica…

Ove godine Kampanja traje intenzivno pet dana. Realizovane su slijedeće aktivnosti:

  • Obilazak većine općina/grada na području kantona. U okviru ove aktivnosti članovi Stručnog tima Zavoda su bili na terenu, dijelili informativno-edukativni materijal i bili u neposrednom kontaktu i razgovoru sa stanovnicima. Aktivnost je obuhvatila: Usoru, Kakanj, Visoko Doboj-jug, Žepče, Zavidoviće, Brezu, Vareš, Olovo i Zenicu.
  • Za potrebe Kampanje dizajniran je plakat sa porukama vezanim za prevenciju Covid 19 te afiša sa temom Marihuana. Pored toga materijal sadrži i afišu sa temom Nargila, balone za najmlađe, hemijske olovke, blok za pisanje, dva broja Biltena. Za određen broja građana pripremljene su i maske.
  • Kampanja je podržana i veb servisima: fejsbuk i veb stranica,
  • Aktivnosti su usklađene sa protokolima UN-ovih agencija
  • U petodnevnoj Kampanji podijeljeno je više stotina različitog materijala, uspostavljeni  kontakti sa velikim brojem građana, podignuta je senzibilnost za prevenciju ovisnosti,
  • Veliku podršku Kampanja ima od strane medija a time preventivne poruke stižu do puno većeg broja građana.

U nastavku pogledajte galeriju:

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT