Posjeta terapijskoj zajednici PROI Kakanj


U okviru svojih redovnih aktivnosti predstavnici Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona, posjetili su 30.01.2013. godine terapijsku zajednicu PROI Kakanj. Cilj posjete bio je obići pacijente koji su smješteni u terapijsku zajednicu od strane Zavoda i razgovarati sa prestavnicima komune o daljem unapređenju rada i saradnje.
Tokom pojete razgovarano je sa direktorom komune i bližim saradnicima te su dogovoreni dalji oblici saradnje. U narednom periodu Zavod će, u skladu svojih mogućnosti, nastojati pružiti stručnu pomoć predstavnicima komuni, nastojati uključiti klijenet komune u javne radove i druge aktivnosti koje će pomoći klijentima da istraju u svom liječenju kako bi postale društeno korisne i odgovorne osobe. Tokom posjete iskazano je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji i otvorenost za sve buduće zajedničke aktivnosti.

Smještaj u terapijske zajednice


Na osnovu potpisanog Ugovora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona i četiri terapijske zajednice (terapijska zajednica PROI kod Kakanja; terapijska zajednica CROPS Smoluća kod Tuzle, terapijska zajednica Marijanovac kod Banja Luke i terapijska zajednica Izvor Plehan kod Dervente), a na inicijativu Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona, te na osnovu dostavljene Instrukcije Ministarstva, Zavod je u dosadašnjem periodu realizovao sljedeće aktivnosti:

Rehabilitacija i resocijalizacija


Liječenje ovisnosti je kompleksan proces, koji zahtjeva cjelokupan pristup pacijentu. JZU Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona kao specijalizovana ustanova u svom organizacionom sastavu sadrži Službu za ambulanti i stacionarni tretman u okviru koje djeluje Odjeljenje za ambulantni tretman, sa osam izdvojenih ambulanti, Detoks odjeljenje, Odjeljenje za prevenciju i savjetovanje i Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju.

Posjeta terapijskoj zajednici PROI Kakanj


U okviru svojih redovnih aktivnosti predstavnici Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona, posjetili su 30.01.2013. godine terapijsku zajednicu PROI Kakanj. Cilj posjete bio je obići pacijente koji su smješteni u terapijsku zajednicu od strane Zavoda i razgovarati sa prestavnicima komune o daljem unapređenju rada i saradnje.
Tokom pojete razgovarano je sa direktorom komune i bližim saradnicima te su dogovoreni dalji oblici saradnje. U narednom periodu Zavod će, u skladu svojih mogućnosti, nastojati pružiti stručnu pomoć predstavnicima komuni, nastojati uključiti klijenet komune u javne radove i druge aktivnosti koje će pomoći klijentima da istraju u svom liječenju kako bi postale društeno korisne i odgovorne osobe. Tokom posjete iskazano je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji i otvorenost za sve buduće zajedničke aktivnosti.

Uređenje i čišćenje okoliša


Odjeljenje za rehabilitaciju i resocijalizaciju Zavoda za bolesti ovisnosti ZE-DO kantona realizovalo je projekat javnih radova, preciznije uključivanje pacijenata koji su u apstinenciji (devetoro njih) u aktivnosti jednodnevnog čišćenja i uređivanja okoliša oko Zavoda.

Smještaj u terapijske zajednice


Na osnovu potpisanog Ugovora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona i četiri terapijske zajednice (terapijska zajednica PROI kod Kakanja; terapijska zajednica CROPS Smoluća kod Tuzle, terapijska zajednica Marijanovac kod Banja Luke i terapijska zajednica Izvor Plehan kod Dervente), a na inicijativu Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona, te na osnovu dostavljene Instrukcije Ministarstva, Zavod je u dosadašnjem periodu realizovao sljedeće aktivnosti:

Rad – ljekovit učinak


U sklopu rehabilitacije i resocijalizacije pacijenata Zavoda, u četvrtak 18. 10. 2012. godine Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti proveo je jednodnevnu aktivnost čišćenja i uređivanja okoliša u JU „Dom za stara lica“ Zenica u okviru projekra resocijalizacije pacijenata kroz uključivanje u javne radove.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT