Posjeta tima Zavoda JU Centar za Rehabilitaciju Ovisnika o Psihoaktivnim Supstancama CROPS


Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, dana 25.06.2021. godine upriličena je posjeta terapijskoj zajednici JU CROPS Smoluća od strane tima Zavoda u sljedećem sastavu:

1. Mr. sci. med. Hassan dr. Awad, spec. neuropsihijatar; 2. Eduard Ubiparip, socijalni radnik; 3. Adila Softić, dipl. psiholog, psihoterapeut CTA; 4. Eldina Selimović-Džano, mag. iur.; dipl. soc. pedagog.

Osnovni cilj je bio posjetiti pacijente Zavoda koji su smješteni u pomenutu terapijsku zajednicu i razgovarati sa direktorom i osobljem o unapređenju zajedničkog budućeg rada i saradnji.Iskazano je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji i otvorenost za sve buduće aktivnosti.

Ovim putem u ime JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona zahvaljujemo se direktoru JU CROPS, g-dinu Mevludinu Joldiću i uposlenicima na pozivu i ugodnom druženju.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT