Primarna prevencija u školama


Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona i u 2019. godini nastavlja sa kontinuiranom primarnom prevencijom u školama. U toku su četiri značajne aktivnosti koje imaju za cilj prevenciju i smanjenje upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ali i smanjenje broja mladih koji prekomjerno upotrebljavaju internet, igraju igre na sreću odnosno smanjenja bihevijoralnih ovisnosti. U ostvarivanju postavljenih ciljeva Zavod provodi sljedeće aktivnosti:

  • edukacija učenika od 13 do 18 godina,
  • edukacija Vijeća učenika
  • edukacija mladih edukatora u Medicinskoj školi
  • edukacija mladih edukatora u Prvoj gimnaziji

Pored navedenog u toku je priprema istraživačkog projekta “Igranja igara na sreću među učenicima srednjih škola”. Projekat će se provoditi u srednjim školama na području Ze-Do kantona.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT