„Pokret za mentalno zdravlje: hajde da investiramo u mentalno zdravlje”


Ove godine se obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10.10.2020. god.) dešava uz slogan: „Pokret za mentalno zdravlje: hajde da investiramo u mentalno zdravlje” Posvećeno je zagovaranju povećanja investicija u mentalno zdravlje, s obzirom na činjenicu da zemlje troše u prosjeku samo 2% budžeta namijenjenog zdravlju na unapređenje mentalnog zdravlja. S druge strane, činjenica je da nema zdravlja bez mentalnog zdravlje.

Dešavanja tokom pandemije pokazala su koliko je važno mentalno zdravlje, koliko psihoemocionalno stabilnije osobe lakše podnose teret krize, koliko je lakše prebroditi krizu uz porodičnu podršku, uz mogućnost stručne podrške (u vrijeme potpune zabrane kretanja organizovano je savjetovanje putem telefona, interneta, i sl.).

Tokom krize Zavod je organizovao telefonsku podršku za pacijente, onlajn savjetovanje,  kao i sistem patronažne podrške za pacijente koji su oboljeli od Covid-19.

Za uspješno nošenje sa krizom potrebno je imati dobar sistem podrške, kako kroz vladine, tako i kroz nevladine sektore. Škole veoma malo mogu odogovoriti na ove izazove, jer u Zeničko-dobojskom kantonu nema školskih psihologa. Situacija je puno bolja u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom, Srednjebosanskom…

Nadamo se većem izdvajanju za mentalno zdravlje!

U nastavku je poruka WHO (Svjetska zdravstvena organizacija)

Ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobra, dolazi u vrijeme kada se naš svakodnevni život znatno promijenio kao rezultat pandemije COVID-19. Protekli mjeseci donijeli su mnoge izazove: zdravstvenim radnicima koji pružaju njegu u teškim okolnostima, odlaze na posao bojeći se povezivanja COVID-19 sa sobom kući; za učenike, koji se prilagođavaju pohađanju nastave od kuće, s malo kontakta s učiteljima i prijateljima i zabrinuti za svoju budućnost; za radnike kojima je život ugrožen; za ogroman broj ljudi koji su uhvaćeni u siromaštvu ili u krhkim humanitarnim uvjetima s izuzetno ograničenom zaštitom od COVID-19; a za ljude s mentalnim zdravstvenim stanjima mnogi su u još većoj socijalnoj izolaciji nego prije.  Ekonomske posljedice pandemije već se osjećaju jer firme puštaju osoblje u pokušaju da spasu svoje poslovanje ili se u potpunosti zatvore.

S obzirom na prošla iskustva s hitnim situacijama, očekuje se da će se potreba za mentalnim zdravljem i psihosocijalnom podrškom znatno povećati u sljedećim mjesecima i godinama. Ulaganje u programe mentalnog zdravlja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, koji su već patili od godina kroničnog nedovoljnog financiranja, sada je važnije nego ikad prije.
Zbog toga je cilj ovogodišnje kampanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja povećana ulaganja u mentalno zdravlje.

Engelska varijanta:

This year’s World Mental Health Day, on 10 October, comes at a time when our daily lives have changed considerably as a result of the COVID-19 pandemic. The past months have brought many challenges: for health-care workers, providing care in difficult circumstances, going to work fearful of bringing COVID-19 home with them; for students, adapting to taking classes from home, with little contact with teachers and friends, and anxious about their futures; for workers whose livelihoods are threatened; for the vast number of people caught in poverty or in fragile humanitarian settings with extremely limited protection from COVID-19; and for people with mental health conditions, many experiencing even greater social isolation than before. And this is to say nothing of managing the grief of losing a loved one, sometimes without being able to say goodbye.

The economic consequences of the pandemic are already being felt, as companies let staff go in an effort to save their businesses, or indeed shut down completely.

Given past experience of emergencies, it is expected that the need for mental health and psychosocial support will substantially increase in the coming months and years. Investment in mental health programmes at the national and international levels, which have already suffered from years of chronic underfunding, is now more important than it has ever been.

This is why the goal of this year’s World Mental Health Day campaign is increased investment in mental health. 

https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/world-mental-health-day-2020

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT