Menadžment Zavoda za bolesti ovisnosti ZE-DO kantona – Obraćanje i čestitka za Bajram


Zavod za bolesti ovisnosti je ustanova koja nastoji  u vremenu globalizacijskog problema uspješno održati korak u tempu koji nameće oluja pandemije korona virusa. Mi smo specijalizirana Ustanova koja je organizirana za pružanje usluga iz domena zdravstva i sociomedicinske patologije (Bolesti ovisnosti), a ta organiziranost ima sljedeće nivoe pružanja zdravstvene zaštite: 

Na nivou primarne zdravstvene zaštite je ambulantni i ambulantno-specijalističkokonsultativni rad. Sekundarni nivo zdravstvene zaštite – DETOX je stacionarni segment u pružanju usluga iz detoksifikacionog područja. Oblast Javnog zdravstva kroz aktivnosti Primarne prevencije sa polazišta kako patogeneze tako salutogeneze. Posebnu cjelinu u radu čini djelatnostu segment u farmakopeje, priprema, pakovanje i dijeljenje terapijskih pripravaka i doza svojim pacijentima. U ovako po brojčanom kapacitetu uposlenika maloj ustanovi, posebno po prostornom kapacitetu koji je više nego nedostatan, ustanova je zahvaljujući iskazanoj samodgovornosti svakog za svoje radno mjesto, kroz angažovanje u radu, stalnom edukacijskom uključivanju u podizanju ličnih profesionalnih kompetencija, te kolegijalnosti na zajedničkom zadatku u protekleom kratkom periodu rada postala  respektabilna ustanova koja ima dva certifikata, koji do sada nema (zbirno) ni jedna ustanova u zdravstvu u ZE-DO kantonu, a to su Certifikat za kvalitet i sigurnost od strane državne agencije AKAZ, te Bonitetski certifikat sa ocjenom 2+, (maksimlna ocjena je 3), što nam daje potvrdu da smo ustanova koja svoju profesionalnu, organizacionu i radnu politiku i odgovornost drži na dobrom kursu dinamičkog uključivanja u odgovor na sverastuću kompleksnu patologiju kojom se bavimo. Rješenjem Federalnog ministra zdravstva smo postali referentni edukacijski Zavod za  edukaciju svih kadrova iz oblasti bolesti ovisnosti. Linija koja definiše uspjeh u zdravstvu, kao vektor tri veličine: zadovoljstvo pacijenata, zadovoljstvo uposlenika  i zadovoljstvo sa finansijskog aspekta, je u stalnom rastućem smjeru, a sve zahvaljujući ljudskom, kadrovskom faktoru koji ponavljam svojim odgovornim pristupom određuje liniju našeg uspjeha. Zato se obraćam svojim uposlenicima sa zahvalnošću za svaki pojedinačni napor u pojedinačnom i kolektivnom uključivanju, sa očekivanjem da naša profesionalnost i radni angažman ostane u dosadašnjem trendu.

Želim  svim uposlenicima kojima je Bajram u religijskom i kulturno nasljeđu i pamćenju, zaželjeti  Bajram šerif mubarek olsun, kao i svim koji budu čitali ovaj tekst, te ostalim kojima nije po tradiciji praznik zaželjeti svako dobro.

Primarius Amir Čustović, neuropsihijatar,

direktor Zavoda za bolesti ovisnosti

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT