Direktor Zavoda Prim. mr. sci Amir dr. Čustović i dr.sci. Mirnes Telalović učestvovali na Međunarodnom specijalističkom seminaru porodične psihoterapije


U periodu od 21 do 25. septembra u Beogradu održan je Međunarodni specijalistički seminar porodične psihoterapije sa glavnom temom “Porodične intervencije u različitim aspektima života porodice” u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD). Na specijalističkom seminaru učestvovali su stručnjaci iz Srbije, Hrvatske, Crne Gora i Bosne i Hercegovine. Primarijus dr. Amir Čustović i dr. sc. Mirnes Telalović bili su učesnici ovog specijalističkog seminara iz Sistemske porodične psihoterapije.

Predavači su bili vrsni stručnjaci iz ove oblasti poput prof. dr. Milene Goldner Vukov sa Novog Zelanda, prof. Dr. Nevene, Čalovske Hercog iz Australije, prof. Zorana Zoričića iz Hrvatske, prof. Dr Negoslava Ostojić i jos dosta drugih vrsnih pregavača i poznavalaca sistemske porodične terapije.

Inače porodična terapija predstavlja preokret terapijskog pristupa od individualnog intrapsihičkog pristupaprema prema interpersonalnom, od pojedinca prema širem kontekstu npr mijenja se fokus sa pojedinca na porodicu i eko sistem. Sistemska porodična terapija zasniva se na na tome da je porodica jedinstven socijalni sistem koji ima svoju strukturu, dinamiku i obrasce komunikacije. Osnovni cilje je poboljsanje komunikacije i rješavanje konflikata među članovima porodice.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT