Ambulanta u brojkama mart 2013


Broj heroinskih ovisnika na supstitucionoj terapiji: 218.
Od toga na metadonu 178, na Suboxonu: 40.
Deset pacijenata na terapiji liječe se u zatvorima u Zenici i Busovači.
Kontinuirano na kontroli više 300 pacijenata.
Ukupan broj registrovanih u Zavodu: 727.
U zadnjih sedam godina oko 550 pacijenata liječeno je metadonom i 69 Suboxonom.
Najstariji pacijent na terapiji sada ima 54 godine, najmlađi 22.
Pacijenti žive duže: Devet pacijenata su stariji od 50 godina!

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT