Uloga našeg Zavoda u institucionaliziranom odgovoru na nasilje u porodici


Nasilje u porodici je bilo koje djelo koje nanosi fizičku, psihičku, seksualnu ili ekonomsku štetu ili patnju jednom članu porodice od strane drugog člana porodice. Mnogi naši pacijenti su kroz djetinjstvo sami bili žrtve fizičke ili psihološke torture od strane člana svoje porodice, najčešće oca. U pozadini tog ponašanja u to doba je veoma često bila očeva ovisnost o alkoholu. U našem svakodnevnom radu sa pacijentima ovisnicima svjedočimo postojanju brojnih psiholoških trauma iz perioda djetinjstva, a za mnoge ovisnike o heroinu smatramo da su u ovisnost „pobjegli“ pokušavajući se skloniti od surove stvarnosti njihovih porodičnih odnosa.

Zbog svega ovoga, i kao ljudi i kao profesionalci, smo veoma zainteresovani za programe preveniranja nasilja u porodici i za odgovarajuće uređenje institualiziranog odgovora na ovo pitanje. Tako smo u martu 2010. godine rado prihvatili poziv UG Medica iz Zenice za trodnevni seminar kojim bi se u konačnici pojednostavile procedure pomoći žrtvama nasilja u porodici i procesuiranja počinilaca. Seminar je realiziralo UG Medica iz Zenice u sklopu projekta „Jačanje lokalne demokratije“ kojeg finansira Europska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Učesnici seminara su bili predstavnici različitih vladinih i nevladinih institucija, ustanova i organizacija sa područja Općine Zenice i Federacije. Zaključeno je da se, iako Zakon o nasilju u porodici postoji od 2006.god., moraju jasnije definirati stavke Zakona te urediti međusobna saradnja institucija uključenih u rješavanje ovog problema. Tako su postojale mnogobrojne nejasnoće po pitanju ko je sve dužan prijaviti nasilje u porodici i kome, kako urediti zadržavanje nasilnika u prostorima policije i istovremenog sklanjanja žrtve nasilja u Sigurne kuće, šta sve podrazumijevaju zaštitne mjere izrečene od strane nadležnih sudova, šta sa mjerom obaveznog liječenja od ovisnosti koja je zakonom predviđena itd.

Nakon ovog veoma uspješnog seminara formirana je Radna grupa od učesnika, a mi članovi ove Radne grupe smo zatim pristupili izradi Protokola o međusobnoj saradnji u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici. U julu 2010. godine u organizaciji UG Medica u Općini Zenica je održano svečano potpisivanje Protokola. Protokol su potpisali predstavnci Ze-Do kantona: Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i načelnik Općine Zenica, a uz Medicu i naš Zavod, svoj potpis su stavili i predstavnici sljedećih institucija, ustanova i organizacija: Centra za socijalni rad Zenica, Općinskog suda Zenica, Dom zdravlja Zenica, Pedagoški zavod, Dom i porodica, Društvo socijalnih radnika Ze-Do kantona.

Protokol je uredio i značajno pojednostavio procedure saradnje institucija kojima se što je moguće više nastojala zaštiti žrtva nasilja u porodici te da se onemogući njena daljnja viktimizacija, a uporedo s tim jeregulisana procedura za dalji rad sa počiniocima nasilja u porodici da bi se spriječila mogućnost da se ovo djelo ponavlja.

U okviru finalne faze implementacije projekta „Institucionaliziran odgovor na spolno/rodno zasnovano nasilje u porodici i zajednici Općine Zenica“, Medica je u avgustu 2010.god. promovirala Protokol, a na kraju promocije uručeni su certifikati za članove Radne grupe. Certifikate su u ime Medice Zenice i ostalih partnera na ovom projektu uručili gospodin Zijad Softić i Nurka Babović, direktorica Centra za socijalni rad Zenica.

Ono što je najbitnije za naš Zavod je svakako pitanje provođenja zaštitinih mjera obaveznog liječenje ovisnika. Ovisnost kao bolest sama po sebi ima jednu neobičnu značajku koja je čini različitom od svih drugih bolesti. Ovisnici, bez obzira o kojoj ovisnosti se radilo, dal je to alkohol, narkotici, kockanje itd. nemaju istinski motiv za liječenje sve dok porodica, prijatelji, socijalno okruženje ili sud ne izvrše pritisak na ovisnika da liječenje započne. U momentu kada smo ovisnika motivirali da se javi na liječenje mi smo već uradili pola posla.

Upravo zbog ove činjenice izricanje zaštitnih mjera obaveznog liječenja od ovisnosti za naš Zavod znači dobar vjetar u jedra da dođemo do onih ovisnika koji nam se inače dobrovoljno ne bi javili, a potrebna im je stručna pomoć. U konačnici, ovisnici koji su počinioci nasilja u porodici tek uz dobijenu kvalitetnu stručnu pomoć imaju šansu da se izliječe, a samim tim i prestanu sa nasiljem čime društvo u cjelini dobija korist.

Ovo pitanje smo aktualizirali na jednom od redovnih sastanaka Radne grupe u UG Medica te došli na ideju da se predstavnici našeg Zavoda kratko edukativno obrate sudijama Općinskog suda na njihovom redovnom stručnom okupljanju.

Cilj je bio da se sudije upoznaju sa radom našeg Zavoda, senzibiliziraju za ovu problematiku te prepoznaju interes društva po pitanju izricanja mjera obaveznog liječenja od ovisnosti. Ova ideja je veoma brzo i uspješno realizovana uz veliku pomoć potparola općinskog suda Alise Radončić.

Dosadašnji statistički podaci nam kažu da je ova saradnja dovela do velikog povećanja broja novoizrečenih mjera obaveznog liječenja kada su u pitanju počinioci nasilja u porodici te da taj broj stalno raste. U narednom periodu će biti potrebno sagledati i dugoročne benefite izricanja mjera obaveznog liječenja kroz praćenje stanja ovisnika upućenih na liječenje.

Koliki je značaj ove naše saradnje sa Općinskim sudom može ilustrirati podatak kojeg smo dobili od predstavnika Gender Centra F BiH da smo jedino mi u F BiH uspjeli podići broj sudskih mjera obaveznog liječenja od ovisnosti počinioca nasilja u porodici te da nas ističu kao primjer dobre prakse. Vlada Federacije je preko Gender Centra F BiH u svojoj Strategiji za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013 – 2017) F BiH, u kojoj između ostalog stoji i dio o postupanju po Pravilniku o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog liječenja od ovisnosti, naveli da informacije koje su zaprimili od centara za mentalno zdravlje u zajednici ukazuju kako je samo par zdravstvenih ustanova provodilo ove mjere, i to u neznatnom broju. Dvije zdravstvene ustanove navode da provođenja ove mjere u praksi nije bilo iz razloga nedovoljne saradnje nadležnih organa i ustanova, a u par slučajeva kad se počinitelj javio na liječenje od ovisnosti, izostala je saradnja sa centrom za socijalni rad i nadležnim sudom. Nasuprot ovome iznesenom je naš primjer dobre uvezanosti i koordinacije, a posebno po pitanju saradnje sa Općinskim sudom u Zenici.

Naravno, iako je došlo do velikog pomaka u ovoj oblasti, svi smo svjesni da može biti još bolje te se kontinuirano radi na praćenju stanja i poboljšanju rada. U okviru redovnih sastanaka Radne grupe stalno pratimo napredak ali takođe razgovaramo i o uočenim nedostacima u radu, dajemo prijedloge i tragamo za savjetima.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT