Smještaj u terapijske zajednice


Na osnovu potpisanog Ugovora Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona i četiri terapijske zajednice (terapijska zajednica PROI kod Kakanja; terapijska zajednica CROPS Smoluća kod Tuzle, terapijska zajednica Marijanovac kod Banja Luke i terapijska zajednica Izvor Plehan kod Dervente), a na inicijativu Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona, te na osnovu dostavljene Instrukcije Ministarstva, Zavod je u dosadašnjem periodu realizovao sljedeće aktivnosti:

 

  • realizacija Ugovora o smještaju klijenata u terapijske zajednice počela je sa implementacijom od 01.05.2010. godine, pridržavajući se Člana 55. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom te dostavljene Instrukcije nadležnog Ministarstva;
  • do kraja 2012. godine potpisani su ugovori sa četiri terapijske zajednice (05.12.2012. godine potpisan Ugovor sa terapijskom zajednicom Izvor);
  • Do kraja 2012. godine ukupno je smješten 51 (pedesetjedan) pacijent u terapijske zajednice;

Godina

2009

2010

2011

2012

UKUPNO

11

15

10

15

51

 

 

Pregled smještaja pacijenata u treapijskim zajednicama

Terapijska zajednica

PROI
Kakanj

Marjanovac

CROPS
Smoluća

IZVOR
Plehan

Broj smještenih pacijenata

24

9

4

4

 

 

 

 

Napmena: Od ukupnog broja smještenih tridesetišest pacijenata finansirani su od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona. Jedanaest pacijenata smješteni 2009. godine nisu finansirana od strane Vlade jer u tom peridu ugovori nisu bili potpisani, kao i za četiri pacijenta koji su smješteni u komunu Izvor (ugovor potpisan decembra 2012. godine),

Trenutno je u terapijskim zajednicama smješteno jedanaest pacijenata koji se finansiraju od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona, na osnovu potpisanog ugovora o smještaju i finansiranju.

mr.sc. Mirnes Telalović, dipl.scr

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT