Rad – ljekovit učinak


U sklopu rehabilitacije i resocijalizacije pacijenata Zavoda, u četvrtak 18. 10. 2012. godine Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti proveo je jednodnevnu aktivnost čišćenja i uređivanja okoliša u JU „Dom za stara lica“ Zenica u okviru projekra resocijalizacije pacijenata kroz uključivanje u javne radove.

Primarni cilj pomenute aktivnosti bio je uključivanje grupe pacijenta Zavoda (sedmoro njih) u radno-okupacionu terapiju kao vid rehabilitacijskog procesa.

Klijenti su okupirani radnim aktivnostima, kvalitetno ispunjavaju svoje slobodno vrijeme, navikavaju se na svakodnevni život ispunjen obavezama te stvaranju normalnih uvjeta za život, što je od velike pomoći pri daljoj rehabilitaciji i pripremi za povratak u socijalnu sredinu. Pored toga, kod pacijenta se razvija osjećaj da su društveno vrijedni i prihvaćeni te sposobni za rad i aktivno učešće u društvenoj zajednici.

Radne aktivnosti imaju ljekovit učinak te se time želi ubrzati proces rehabilitacije i resocijalizacije.

Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti će i u daljoj budućnosti kroz radno-okupacionu terapiju raditi na planiranju i realiziranju određenih aktivnosti s ciljem uključivanja korisnika Zavoda u društvenu zajednicu, obavljanje poslova prema njihovim sklonostima i mogućnostima, pripremanje za svakodnevni život, stvaranje radnih navika, organiziranje slobodnog vremena i poticanje na djelovanje.

Mr.sc. Mirnes Telalović, dipl.scr

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT