Predstavnici terapijiskih zajednica na detoxu


JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona“ u okviru rada Odjeljenja rehabilitacije i resocijalizacije ostvario je veoma uspješnu saradnju sa svim Terapijskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Na inicijativu Zavoda Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona potpisalo je  ugovore o finansiranju smještaja u terapijskim zajednicama za pacijenat koji su na tretmanu u Zavodu sa područja Ze-Do kantona.

Trenutno su potpisani ugovori sa terapijskom zajednicomCROPS Smoluća kod Tuzle,  terapijskom zajednicom PROI u mjestu Veliki Trnovci kod Kaknja, terapijskom zajednicom „Kruh Svetog Ante“ u Plehanu kod Dervente i terapijskom zajednicom  „Marijanovac“ u Aleksandrovcu pored Banjaluke.

U dogovoru sa navedenim terapijskim zajednicama, njihovi predstavnici dolaze jedanput mjesečno na Detoks odjeljenje kada upoznaju pacijente sa načinom rada, uslovima i svim drugim bitnim elementima koji su vezani za tretman koji se provodi u terapijskim zajednicama.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT