Plan integriteta Zavoda


Plan integriteta je jedna od najmodernijih preventivnih metoda za uspostavu legalnog i etičkog kvaliteta rada kako vladinih tako i drugih institucija. Predstavlja interni antikorupcioni dokument preventivnog karaktera koji se donosi s ciljem stvaranja pravne, etičke i profesionalne kvalitete rada u institucijama. Predstavlja metodu identifikacije aktivnosti osjetljivih na nepravilnosti i korupciju u organizaciji.

Odlukom direktora Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona usvojen je Plan integriteta Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona a na koji je data saglasnost Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije. Na ovaj način Zavod za bolesti ovisnosti je jedna od ustanova koja aktivno učestvuje u procesu antikorupcionih mjera. Radna grupa za izradu Operativnog plana i Plana integriteta Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-do kantona, čime su:

  1. prim.mr.sc. Amir dr. Čustović
  2. mr.sc. Sedin Habibović, koordinator antikoruptivnih aktivnosti
  3. dr.sc. Mirnes Telalović, član
  4. Hamzić Sanela, član
  5. Belma Kovač – Spahić, član
  6. mr. Emina Babić, član

Na sljedećem linku možete preuzeti ili pročitati:

PLAN INTEGRITETA JZU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT