Okruglo sto maj 2013.god.


JZU Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona  u saradnji sa Medic-a Zenica i OSCE-om Ured u Zenici organizovao je okrugli sto  pod nazivom „Provedba  zaštitnih mjera obaveznog liječenja nad počiniocima nasilja u porodici“.

Svjetski i Europski Kongres o ovisnosti Pisa, maj 2013.god.


U Italijanskom Univerzitetskom centru Pisa u periodu 7-10.maj 2013.godine održan je Global Addictions Congress koji je po prvi puta održan zajedno sa EUROPAD kongresom. Iz BiH u radu kongresa su učestvovali dr Snježana Marjanović-Lisac (Zavod za alkoholizam i druge tokikomanije Sarajevo), dr. Abdurahman Kuldija (Psihijatrijska klinika KBC Tuzla), dr Samir Kasper (Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do Kantona).

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT