Edukacija iz alkoholizma u Zavodu za bolesti ovisnosti


JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“ je specijalizovana ustanova za prevenciju, tretman i rehabilitaciju ovisnika.
Do unazad godinu dana Zavod se dominantno bavio liječenjem ovisnosti o ilegalnim psihoaktivnim supstancama. Sada su na tretmanu i ovisnici o alkoholu i nikotinu.

Zavod za bolesti ovisnosti – certificirani centar za edukaciju


Dana 19.04.2013. godine Federalno ministrarstvo zdravstva izdalo je Rješenje broj: 02-37-1478-1713 o odobravanju za obavljanje edukacije iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i imenovalo ispitnu komisiju JZU Zavoda za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona za provjeru znanja polaznika edukacije iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT