Posjeta predstavnika JU CROPS Smoluća


Dana 28.12.2018.god. u posjeti smo imali direktora Mevludina Joldića JU CROPS Smoluća i pedagoga-psihologa Samira Hodžića. Kolege su izrazile zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i izrazili nadu u nastavak saradnje.

Sretni nastupajući praznici !


Povodom nastupajućih praznika, uposlenici JZU Zavoda za bolesti ovisnosti ZE-DO kantona svim ljudima dobre volje, upućuju iskrene čestitke, uz želju da ih provedete u sreći, miru i blagostanju sa svojim najmilijima.

U regionu prepoznati po kvalitetnom radu sa ovisnicima


Zavod prelom 2

U nastavku pročitajte tekst objavljen u Našoj riječi 11.12.2018. godine.

U regionu prepoznati po kvalitetnom radu sa ovisnicima

U Zavodu za bolesti ovisnosti ZDK na izmaku 2018. evaluacijom potvrđuju uspješnost programa u odnosu na postavljene ciljeve i uložena sredstva. Naime, sve aktivnosti Zavoda za cilj imaju da se unapređenjem kvaliteta zdravstvene usluge postigne što veće zadovoljstvo pacijenata, kao i pozitivni rezultati rada i poslovanja.

 

Problem ovisnosti

Prema pojavnosti i posljedicama koje uzrokuju pojedincima, obitelji i zajednici, bolesti ovisnosti (droge, alkohol, duhan, lijekovi,igre na sreću…) treba smatrati jednim od najozbiljnijih javnozdrav stvenih i sociopatoloških problema mladeži savremenog svijeta, pa tako i našeg podneblja.

 

Certifikat AKAZ-a

U proteklom periodu uloženo je puno napora da se radno-profesionalni ambijent Zavoda podigne na što veću razinu kvaliteta u smislu iskazivanja pune samoodgovornosti, kvalifikacije, znanja i umijeća u pružanju profesionalnih usluga koje su dostigle nivo standarda koje predlaže Agencija za kvalitet sigurnost (AKAZ). Tako je Zavod nakon evaluacije dobio AKAZ-ov Certifikat za kvalitet, kao prva ustanova u kantonu sa ovim certifikatom.

 

Mjere antikorupcije

Osim redovnih aktivnosti, Zavod se aktivno uključio u aktivnosti temeljem Odluke Vlade ZDK o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije. Urađen je i usvojen i Operativni plan Zavoda koji podrazumijeva 36 aktivnosti i 75 mjera, koje će se provoditi u naredne dvije godine. Ostvarena je dobra saradnja sa UNDP-om, koji podržavaju Program smanjenja štete kod ovisnika koji injektiraju droge. U tom smislu, po svom radu i rezultatima u radu su prepoznati u regiji i kao jedina ustanova koja se bavi tretmanom ovisnosti, bili posjećeni od strane delegacije Ujedinjenih nacija koju predvodi ugledni profesor Michel Kazatchkin, specijalni savjetnik zajedničkog programa HIV/AIDS UN-a za Istočnu Evropu. „Zavod svoju misiju ostvaruje kroz tretman ovisnosti. Taj tretman smo shodno principima racionalizacije i učinkovitosti organizirali kroz tri segmenta aktivnosti koji se međusobno isprepliću. Prvi segment je prevencija, drugi dijagnostika i liječenje, a treći resocijalizacija i rehabilitacija ovisnika”, kaže Amir Čustović, direktor Zavoda.

Odjeljenje za prevenciju svoju aktivnost provodi na dvije razine, i to kroz prevenciju i istraživačke programe. „U strategiji Odjeljenja za prevenciju kroz program primarne prevencije cilj je uključiti što veći broj adolescenata i mladih sa ciljem sprječavanja upotrebe “prve droge”. Pravilan odgoj i afirmacija znanja su najzreliji oblici prevencije narkomanije”, kaže direktor Čustović, koji dodaje da se preventivni rad ostvaruje direktnim kontaktima sa mladima, prvenstveno preko škola, u saradnji sa Pedagoškim zavodom i menadžmentima škola. „Imamo svoju izdavačku aktivnost osmišljenu kroz štampanje propagandnog materijala, a imamo i svoj indeksirani časopis, bilten koji izlazi dvaput godišnje. Kontakte i senzibilizaciju javnosti ostvarujemo kroz animiranje naših istaknutih sportista, kao što su Džeko, Spahić, Tuka, Pezer…”, dodaje Čustović.

 

Osnovna filozofija

Dijagnostika i liječenje je već kontakt sa oboljelim osobama. „Osnovna filozofija je afirmirati medicinski a odbaciti moralistički pristup, zato što stigmatizacija ovisnike i njihove obitelji prisiljava da prikrivaju problem. Zbog toga se ovisnost ne liječi na vrijeme a problemi postaju teži, povećavaju se štetne posljedice, marginalizacija i kriminalizacija… Liječenje podrazumijeva zaustaviti uzimanje ilegalnih droga, uključiti terapiju, smanjiti rizik iznenadne smrti i spriječiti nepotrebne sekundarne štete koje prate uzimanje droge, poboljšati socijalno funkcioniranje, izvući mladu osobu iz kontrole

“ulice”. Statistički podaci nam daju za pravo da u svom sivilu ovisničke bolesti budemo optimisti”, kaže direktor Čustović, ističući da opada broj novootkrivenih heroinskih ovisnika, prateće bolesti ovisnosti su u bitnom opadanju, ispod prosjeka u okruženju i Evropi. Broj ovisnika je 0,01 odsto, a prosječna stopa oboljelih je u evropskom prostoru 0,03 do 0,05 odsto. Međutim, raste broj kon-

zumenata tzv. klupskih droga, stimulansa i marihuane.

„Ono što se o marihuani plasira u javnosti u percepciji mladih stvara sliku da je kanabis lijek. Zbog toga bilježimo porast uzroka zloupotrebe marihuane, a sekundarne posljedice najdramatičnije se očituju u porastu akutnih psihotičnih reakcija ili psihoza, tzv. ‘kanabis šizofrenije’”,dodaje direktor Čustović. U strategiji razvoja Zavoda za narednu godinu planira se i osnivanje Odjela za nehemijske ovisnosti, kao što su ovisnosti o igrama na sreću, kockanju, korištenju interneta.

„Ovo područje je nedovoljno osviješteno jer se dovodi u vezu sa dva suštinski dijametralno suprotna fenomena. S jedne strane je to igra kao bazična ljudska aktivnost koja afirmira razvoj i obogaćuje život, a s druge strane ovisnost koja predstavlja negaciju života, bijeg od života i odlazak od realnosti u neku drugu sferu. U tom smislu nužno je prepoznati granicu zadovoljstva i nesreće, odnosno ovisnosti”, kaže direktor Čustović, koji dodaje da je posebno interesovanje usmjereno na praćenje nargile. Provedena su istraživanja na velikom uzorku, te se očekuje obrada podataka, kao preduslov za zauzimanje aktivnog stava prema ovom sociopatološkom otklonu u ponašanju.

 

“Izazov je biti jači od ovisnosti”


U nastavku pročitajte riječ direktora dr. Amira Čustovića povodom 13. godišnjice Zavoda objavljen u Našoj riječi 11.12.2018. godine.

Moto pod kojim se mi evo već trinaest godina bavimo ovisnostima apostrofirao bih kao „Izazov je biti jači od ovisnosti“. Ovisnost nije slabost karaktera, pogrešno vaspitanje, oponašanje drugova, nije ni moda, ni trend, niti stil života. Ovisnost je bolest, teška hronična bolest, koja mijenja ličnost, psihičko i fizičko zdravlje čovjeka, ruši porodicu, ugled i planove za budućnost. Ovisnost sa sobom nosi duboku patnju i bolno iskustvo, kako za pojedinca tako i za njihove najbliže.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT