Završen proces akreditiranja Zavoda za bolesti ovisnosti, očekujemo završnu ocjenu Upravnog odbora AKAZ-a


akaz

U periodu od 18.do 20.12.2017. godine, u dvodnevnoj posjeti Zavodu za bolesti ovisnosti boravili su ovašteni vanjski ocjenjivači AKAZ-a, Salih Slijepčević i Jasmina Klebić. Tom prilikom pregledani i ocjenjena su 1463 kriterija u okviru 55 propisanih standarda. Sam proces izrade standarada i procedura u Zavodu trajao je nepune dvije godine. Kordinator ispred ustanove, u ukupnom procesu bio je dr. sci. Mirnes Telalović. Kompleksnost procesa izrade procedura zahtjevao je uključenost svih članovi Stručnog tima Zavoda. Dodjelom certifikata kvalitete od strane AKAZ-a, Zavod za bolesti ovisnosti postaće prva ustanova u BiH ovog tipa koja je ispunila i u svom radu primjenjuje usvojene procedure i standarde kvalitete u zdravstvu.

Novi broj Biltena


bilten 20 naslovna 1

Izašao je novi broj Biltena. Možete ga pročitati ili preuzeti na sljedećem linku: BILTEN 20

U ovom broju možete pročitati niz zanimljivih tema među kojim izdvajamo:
– Statistički podaci o radu Ambulante tokom 2017. godine
– Stigmatizacija osoba koje boluju od psihičkog poremećaja
– Obilježja upotrebe alkohola među mladima
– Analizirane efikase mjere za smanjenje upotrebe alkohola
– Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i sociodemografske karakteristike mladih
– Osvrt na Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku BiH i istraživanja u zloupotrebi opojnih droga u regionu
– Neuroleptizacija kao prateći simptom u terapiji blokatorima D2 receptora
– Vakcina protiv heroina
– Moj genom i ja
– Detox – 2017.godine prvih deset mjeseci

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2015 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.
Design by INPUT