Predstavnici terapijiskih zajednica na detoxu


JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Ze-Do kantona“ u okviru rada Odjeljenja rehabilitacije i resocijalizacije ostvario je veoma uspješnu saradnju sa svim Terapijskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Na inicijativu Zavoda Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ze-Do kantona potpisalo je  ugovore o finansiranju smještaja u terapijskim zajednicama za pacijenat koji su na tretmanu u Zavodu sa područja Ze-Do kantona.

Uloga našeg Zavoda u institucionaliziranom odgovoru na nasilje u porodici


Nasilje u porodici je bilo koje djelo koje nanosi fizičku, psihičku, seksualnu ili ekonomsku štetu ili patnju jednom članu porodice od strane drugog člana porodice. Mnogi naši pacijenti su kroz djetinjstvo sami bili žrtve fizičke ili psihološke torture od strane člana svoje porodice, najčešće oca. U pozadini tog ponašanja u to doba je veoma često bila očeva ovisnost o alkoholu. U našem svakodnevnom radu sa pacijentima ovisnicima svjedočimo postojanju brojnih psiholoških trauma iz perioda djetinjstva, a za mnoge ovisnike o heroinu smatramo da su u ovisnost „pobjegli“ pokušavajući se skloniti od surove stvarnosti njihovih porodičnih odnosa.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT