Ambulanta u brojkama april 2013. god.


Ukupan broj registrovanih u Zavodu: 738
Kontinuirano na kontroli više 300 pacijenata.
Broj heroinskih ovisnika na supstitucionoj terapiji: 222.
Od toga na metadonu 181, na Suboxonu: 41.

Ambulanta u brojkama, oktobar 2013. god.


Ukupan broj registrovanih u Zavodu: 809.
Do 31.10.2013. bilo je a kontroli 420 ovisnika (nisu ubrojane osobe koje se samo testiraju, saradnici u liječenju i druge dijagnoze), od toga 322 heroinska.
Broj heroinskih ovisnika na supstitucionoj terapiji: 237; na metadonu 184, na Suboxonu 53.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT