Ambulanta u brojkama juni 2013. god.


Ukupan broj registrovanih u Zavodu: 749
Do 28.6.2013. bilo na kontroli 320 ovisnika.
Broj heroinskih ovisnika na supstitucionoj terapiji: 231.
Od toga na metadonu 184, na Suboxonu: 47.

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“

Built with HTML5 and CSS3 • Copyright © 2019 • ZEDO-ovisnost. Design by inhost.ba.

Design by INPUT